Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

O projekcie

Subregion Zachodni Województwa Śląskiego to jeden z obszarów o największym zanieczyszczeniu powietrza w Polsce ale i w Europie (raport Światowej Organizacji Zdrowia). Z kolei z raportu Europejskiej Agencji Środowiska pn. „Jakość powietrza w Europie” wynika, że blisko 80% Polaków, mieszkających na terenach zurbanizowanych, oddycha powietrzem, którego parametry znacznie przekraczają przyjęte normy.

Projekt zakłada montaż instalacji OZE (Odnawialne Źródła Energii) w budynkach mieszkalnych na terenie 10 gmin Subregionu Zachodniego tj. Żory, Jastrzębie-Zdrój, Gmina Godów, Rybnik, Rydułtowy, Gmina Marklowice, Gmina Krzyżanowice, Pszów, Racibórz, Wodzisław Śląski, gdzie zanieczyszczenie powietrza należy do największych w Polsce . Łącznie, w 1214 obiektach wykonane zostanie 1468 instalacji OZE, obejmujących zarówno produkcję energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, jak i produkcję energii elektrycznej.

Projekt realizowany jest w formule grantowej. Projekt realizowany jest w formule grantowej. Grantobiorcami będą osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gmin, które wyraziły chęć przystąpienia do udziału w projekcie.

Dofinansowaniem objęte zostaną następujące technologie:
– instalacje fotowoltaiczne,
– pompy ciepła do c.w.u.,
– kotły na pelet z biomasy.

Wnioskodawcą jest stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, odpowiedzialne za przygotowanie, realizację, monitoring i rozliczenie projektu.

Projekt realizuje kluczowe cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2014-2020, polityki regionalnej i krajowej w zakresie ochrony powietrza – począwszy od podniesienia poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, poprzez poprawę efektywności energetycznej, rozwój energetyki prosumenckiej, a skończywszy na ograniczaniu emisji zanieczyszczeń (głównie pyłowych) z instalacji grzewczych sektora komunalno-bytowego.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Państwa. Dofinansowanie UE – 10 273 850,00 zł i Budżet Państwa: 10 273 850,00 zł

Projekt będzie realizowany od II kwartału 2019 do końca 2021 roku.

Więcej o projekcie można przeczytać w zakładce Do pobrania