Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Zamiana Regulaminu projektu „Łączymy z energią”

Dodano: 17.06.2019

Informujemy, że w związku z wydłużonym czasem oceny wniosku o dofinansowanie projektu wprowadzono zmianę do Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu „Łączymy z energią” montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Zmianie uległ zapis dotyczący oddania nowowybudowanego budynku do użytkowania, termin na oddanie budynku do użytkowania został wydłużony do dnia 30.09.2019 r.