Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Aktualizacja Regulaminu projektu

Dodano: 06.09.2021

W dniu 25.08.2021 r. Zarząd Związku podjął uchwałę o aktualizacji Regulaminu projektu „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województw Śląskiego. Aktualizacja jest dostępna tutaj.

Zgodnie z zapisami zaktualizowanego Regulaminu instalacje muszą zostać zakończone (zakończenie rozumiane jako pozytywny odbiór inspektora) do 15.11.2021 r. W przypadku umów powierzenia grantu  podpisanych przed 25.08.2021 obowiązuje termin wskazany w umowie (tj. 120 dni od podpisania umowy lecz nie później niż do 30.09.2021 r.). Ewentualna zmiana terminu zakończenia może być dokonana wyłącznie na uzasadniony pisemny wniosek grantobiorcy w formie aneksu do umowy.