Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Zmiana listy zakwalifikowanych oraz listy uzupełniającej dla Miasta Żory w ramach naboru uzupełniającego projektu „Łączymy z energią”

Dodano: 03.11.2020

Informujemy, że wystąpiła konieczność dokonania korekty listy zakwalifikowanych oraz listy uzupełniającej dla Miasta Żory w ramach naboru uzupełniającego projektu „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Z uwagi na oczywistą omyłkę rachunkową podczas podliczania zużycia energii elektrycznej oraz omyłkę wynikającą z błędu podczas weryfikacji wnioskodawcy, które spowodowały w jednym wypadku nieuwzględnienie rzeczywistego rozliczenia rocznego, zaś w drugim wykluczenie wnioskodawcy z listy nastąpiła konieczność dokonania autokorekty list w naborze uzupełniającym w ramach projektu „Łączymy z energią” dla Miasta Żory.

Wnioskodawcy, których zmiany dotyczą bezpośrednio zostaną poinformowani telefonicznie.