Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Zmiana listy uzupełniającej dla Miasta Rydułtowy w ramach naboru uzupełniającego projektu „Łączymy z energią”

Dodano: 06.11.2020

Informujemy, że wystąpiła konieczność dokonania korekty listy uzupełniającej dla Miasta Rydułtowy w ramach naboru uzupełniającego projektu „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.
Z uwagi na oczywistą omyłkę wynikającą z błędu podczas weryfikacji wnioskodawcy, która spowodowała wykluczenie wnioskodawcy z listy nastąpiła konieczność dokonania autokorekty list w naborze uzupełniającym w ramach projektu “Łączymy z energią” dla Miasta Rydułtowy.

Wnioskodawcy, których zmiany dotyczą bezpośrednio zostaną poinformowani telefonicznie.