Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Informacja dot. współfinansowania dodatkowych paneli PV oraz kosztów przekraczających wysokość grantu

Dodano: 09.11.2020

W związku z powtarzającymi się pytaniami uczestników projektu przypominamy, że zgodnie z zapisami Regulaminu nie można łączyć Grantu z innym publicznym źródłem dofinansowania pozyskanym na zakres określony we Wniosku o przyznanie grantu, czyli na montaż pompy ciepła do c.w.u., wymianę kotła lub montaż fotowoltaiki. Grantobiorca nie może wykorzystać Grantu na sfinansowanie montażu instalacji, w przypadku której uzyskał uprzednio dofinansowanie ze środków publicznych. Grantobiorca zobowiązuje się także, że w przyszłości nie będzie występował o uzyskanie takiego dofinansowania do instalacji wykonanej w ramach umowy.

Zwracamy również uwagę, że zgodnie z zasadami programu Mój Prąd w przypadku finansowania instalacji (lub jej części) z innych środków publicznych nie ma możliwości ubiegania się o dotację w ramach programu Mój prąd. Oznacza to, że nie można ubiegać się o dofinansowanie z programu Mój Prąd na same dodatkowe panele, jeśli współpracują z falownikiem, który został dofinansowany w ramach projektu “Łączymy z energią…”.