Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Ostateczny termin dostarczenia dokumentów w naborze uzupełniającym do projektu „Łączymy z energią…”

Dodano: 13.10.2020

Informujemy, że brakujące dokumenty do naboru uzupełniającego w ramach projektu „Łączymy z energią…” należy dostarczyć/przesłać do Biura Związku w terminie do 15 października br. Wszystkie uzupełnienia, które wpłyną po tej dacie nie będą uwzględniane.