Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Publikacja listy wykonawców projektu „Łączymy z energią”

Dodano: 24.07.2019

Na stronie internetowej projektu „Łączymy z energią …” www.oze.subregion.pl w zakładce „Wykonawcy” opublikowaliśmy pierwsze listy wykonawców upoważnionych do montażu instalacji w ramach projektu.

Aktualnie trwa nabór firm wykonawczych w ramach projektu. Nabór prowadzony jest w sposób ciągły. Wpis na listę dokonuje się na pisemny wniosek wykonawcy po weryfikacji spełnienia przez wykonawcę kryteriów określonych w Wymaganiach dla firmy – wykonawców

Uwaga! zgodnie z regulaminem projektu instalacje wykonujemy dopiero po podpisaniu umowy z Biurem Związku!