Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Granty na odnawialne źródła energii

Dodano: 30.03.2018

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłasza nabór do udziału w projekcie grantowym ”Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

W ramach projektu można uzyskać dotację do 100% kosztów związanych z wymianą źródła ciepła lub montażem instalacji fotowoltaicznej.

Na co można uzyskać dotację?

Należy  dokonać wyboru jednej technologii OZE spośród:

1)      instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 kW (moc nominalna falownika) i mocy modułów PV nie mniejszej niż 2,8 kWp,
2)      instalacji powietrznej pompy ciepła na cele c.w.u. o mocy grzewczej do 3 kW i pojemności zasobnika do 300 litrów,
3)      instalację kotła na pelet o mocy od 10 kW do 20 kW i od 20 kW do 30 kW.

Można również połączyć wybrane technologie  w następujących konfiguracjach:
1)      instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła na cele c.w.u.,
2)      instalacja fotowoltaiczna oraz kocioł na pelet.

Kto może ubiegać się o dotację?

Z dotacji będą mogli skorzystać właściciele/współwłaściciele/użytkownicy wieczyści domów mieszkalnych na terenie Godowa, Jastrzębia–Zdroju, Krzyżanowic, Marklowic, Pszowa, Raciborza, Rybnika, Rydułtów, Wodzisławia Śląskiego i Żor.

Do udziału w Projekcie mogą być również zgłoszone nieruchomości, które stanowią miejsce rejestracji działalności gospodarczej lub rolniczej.

O kolejności na liście będą decydowały kryteria punktowe – nie decyduje kryterium „kto pierwszy ten lepszy”.

Forma wsparcia?

Grant jest wypłacany jako refundacja, po podpisaniu umowy o powierzenie grantu, zrealizowaniu zadania i akceptacji złożonego wniosku o rozliczenie grantu.

Jak to zrobić?

  • Musisz być właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym domu jednorodzinnego w na terenie jednej z 10 wskazanych gmin.
  • Należy dokonać weryfikacji technicznej budynku na własny koszt zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu.
  • Jeżeli spełnisz warunki wskazane w Regulaminie musisz złożyć wymaganą dokumentację aplikacyjną w trakcie naboru – dokumenty są dostępne na www.subregion.pl oraz w załącznikach poniżej.
  • Lista rankingowa uczestników projektu zostanie ustalona na bazie kryteriów punktowych.
  • UWAGA! Warunkiem przyznania dotacji będzie zakwalifikowanie projektu składanego przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku do dofinansowania w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE GRANTU

Nabór Grantobiorców prowadzony będzie w okresie od 30 marca 2018 do 30 kwietnia 2018

Wnioski można składać w:

Gmina Godów, Urząd Gminy Godów, Biuro Obsługi Klienta, w godzinach pracy urzędu,
osoba do kontaktu: Anna Juzek, tel. 32 476 50 65 w. 33.

Miasto Jastrzębie-Zdrój, Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Kancelaria Ogólna – bud. A, pok. 020, w godzinach pracy urzędu,
osoby do kontaktu: Anita Młynarczyk, Ewa Smułka, tel. 32 47 85 326

Gmina Krzyżanowice, Urząd Gminy Krzyżanowice, pok. 3-4, w godzinach pracy urzędu,
osoba do kontaktu: Wolfgang Kroczek, tel. 32 419 40 50 w. 133.

Gmina Marklowice, Urząd Gminy Marklowice, w godzinach pracy urzędu,
osoba do kontaktu: Marek Woryna, tel. 32 459 28 37

Miasto Pszów, Urząd Miasta Pszów, Biuro Obsługi Mieszkańca, bud.1, w godzinach pracy urzędu,
osoba do kontaktu: Izabela Włoczek – Choroba 32 716 08 02

Miasto Racibórz, Urząd Miasta Racibórz, Biuro Obsługi Interesantów oraz Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Jolanta Bujalska, 32 75 50 772.

Miasto Rybnik, Kancelaria Urzędu Miasta Rybnika, w godzinach pracy urzędu, dodatkowych informacji udziela punkt konsultacyjno-informacyjny w pokoju nr 003 Urzędu Miasta Rybnika

Miasto Rydułtowy, Urząd Miasta Rydułtowy, Biuro Obsługi Klienta, w godzinach pracy urzędu,
osoba do kontaktu: Sabina Krzyżowska, tel. 32 45 37 435.

Miasto Wodzisław Śląski, Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, Biuro Obsługi Klienta, w godzinach pracy urzędu,
osoba do kontaktu: Agnieszka Jędzura, tel. 32 459 05 42

Miasto Żory – Informacja Urzędu Miasta Żory, w godzinach pracy urzędu,
osoba do kontaktu: Monika Niemczyk, tel. 32 43 48 144.

 

Gdzie po informację?

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46

 

Wniosek można złożyć wyłącznie w urzędzie gminy, na terenie której zlokalizowana jest nieruchomość objęta Wnioskiem o przyznanie grantu